GenerySoftware
 • download безплатна редакция
 • buy now! комерсиална редакция
Genery
 • Как да се построи генеалогично дърво?
 • Натоварете безплатна редакция на програмата Agelong Tree.

 • Въведете информацията за родствениците и постройте генеалогическо дърво с едно чукване на мишката

 • Платете за комерсиална редакция, ако възможностите на безплатната са недостатъчни.

Agelong Tree - програма за създаване на генеалогически (родословни) дървета

Програма за построяване на генеалогически дървета, съхраняване и показване на информация за роднините и за събитията в техния живот. Основни възможности:

 • Създаване на родословни дървета с фотографии
 • Печат на големи родословни дървета по страници
 • Изчисляване и показване на степените на родство
 • Построяване и печат на родословни удостоверения
 • Съхраняване на мултимедийни данни
 • Търсене и филтрация на данни, статистика
 • Поддръжка на стандарта Gedcom
 • Многоезичен интерфейс

Подробно за програмата
prev
 • Главен прозорец на програмата, построяване на генеалогическо дърво във вложката "Дърво"

 • Главен прозорец на програмата, таблица за личностите във вложката "Личности"

 • Прозорец за промяна на информацията за личности

 • Прозорец за показване на информация за личности

 • Прозорец за настройка на дървото, вложка на настройката на съдържанието на дървото

 • Прозорец за настройка на дървото, вложка за настройка на възлите на дървото

next

reminder

Agelong Tree Reminder - безплатна програма за напомняне за близки годишнини

Въведете e-mail за да се абонирате за нашия мейл-лист с новини за програмата